Scară către cer

  Viaţa noastră este o scară către Dumnezeu , iar virtuţile noastre sunt treptele acestei scări .  Cea mai de jos treaptă e credinţa , apoi vine nădejdea , cunoaşterea , bunătatea , evlavia , cinstea , răbdarea , blândeţe , înfrânarea , îngăduinţa , milostivirea ,  iar cea mai de sus de toate e dagostea . Noi , ca să putem urca în Împărăţia Cerurilor , trebuie să luăm ca îndreptar al vieţii noastre Decalogul şi Sfânta Evanghelie , şi să-L avem pururea în suftet , în minte , şi în rgaciune pe Dumnezeu .
  Credinţă avem cu toţii , şi cei credincioşi şi cei necredincioşi , fiecare om crede în ceva anume . Însă doar cel ce crede în Dumnezeu , este înpăcat  pe deplin cu credinţa sa . Credinţa , deci , e treapta cea mai de jos , dar e primul şi cel mai mare pas către dragoste . Iisus a spus : "Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta , din tot sufletul tău , din tot cugetul tău şi din toată puterea ta ." şi "Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi ." (Marcu 12 , 30 - 31) Aceastea sunt cele două porunci ce stau deasupra intregului Decalog , şi totodată aceasta este desăvârşirea noastră ca oameni , să ne iubim unii pe alţii , şi toţi pe Dumnezeu ; să fim toţi unul şi Dumnezeu în toţi .
  Dragostea , cea mai înaltă dintre virtuţi , rămâne un dar de mare preţ , pe care noi la rândul nostru avem obligaţia să-l drauim semenilor . Cel iubiţi de Dumnezeu să iubească şi el la răndul său pe aproape lui . Părintele Arsenie Boca spunea ca : "Iubirea lui Dumnezeu faţă de cel mai mare păcătos este mai mare decât iubirea celui mare mare sfânt fata de Dumnezeu ." Şi este pe deplin adevărat , căci din iubire Dumnezeu ne-a dăruit nouă Calea Spre Mântuire şi învăţăturile Sale . Deci , să nu uităm niciodătă că suntem facuţi din dragoste de Dumnezeu şi dragoste de oameni , şi astfel suntem datori încă de la naştere a-i iubi şi pe oameni , dar şi pe Dumnezeu .
  Acest două virtuţi rămân de căpătâi , credinţa şi dragostea , cuprinzând în ele şi umanitatea şi divinitatea absolută , ele stând la baza tuturor celorlate . Restul de virtuţi creştine , le căpătam în Sfânta Biserică , la Sfintele Slujbe , prin toate ceea ce ne dă credinţa noastră şi dragostea de Dumnezeu , dar ţine doar de noi dacă decidem a folosi în viaţa de zi cu zi , aceste învăţături . Caci nu moartea este hotarul între viaţa pămănteană şi viaţa de veci , ci viaţa însaşi . Doar cu sufletul tău poţi sa deschizi porţile Raiului , şi doar cu viaţa ta poţi să plăteşti preţul păcatelor vieţii tale .
  "Fă un pas către Dumnezeu şi El va face restul către tine ." (Părintele Arsenie Boca) Fă un pas înapoi şi Dumnezeu va mai face un pas către tine . Urcă tu spre Dumnezeu , şi atunci , şi Dumnezeu va coborî spre tine . Crede în Dumnezeu , şi atunci , şi Dumnezeu va crede în tine . Aşa încat fiecare dintre noi primim cât şi cum dăm . "Bucuraţi-vă şi vă veseliţi , că plata voastră multă este în ceruri." (Matei 5 , 12)

Share this:

CONVERSATION

0 comentarii:

Sfinții închisorilor

Fericiti cei Prigoniti