Crezul gândirii (1)

     Ce faci ţi se şi face , dar "ce faci te şi face" (Părintele Teofil Părăian) . Conştient sau inconştient orice gest , vorbă sau faptă te defineşte pe de-a-ntregul . "Căci nu este pom bun care să facă roade rele şi , iarăşi , nici pom rău care să facă roade bune.  Căci fiecare pom se cunoaşte după roadele lui . Omul bun , din vistieria cea bună a inimii sale , scoate cele bune , pe când omul rău , din vistieria cea rea a inimii lui , scoate cele rele . Căci din prisosul inimii grăieşte gura lui ." (Luca 3, 43-44-45)
     Orice relaţie interumana , de orcie tip , este construită pe principiul reciprocităţii . Cât dai , atât primeşti . Cu ce măsură masori , cu aia ţi se măsoară . Căci omul influenţează orice şi este influenţat la rândul său de orice . Petre Ţuţea zicea că : "Umanitatea o iubeşti lesne . Pe om mai greu ." dar poate fi valabil şi contrariul .
     Omul se raportează , în principal , la patru relaţii , interdependente între ele : relaţia omului cu sinele , relaţia omului cu Dumnezeu , relaţia omului cu natura , şi relaţia omului cu umanitatea . Fiecare relatie are o continuitate în celelalte , formand un tot unitar , ce are ca scop desăvârşirea omului . Relaţiile conştiinţei sunt bizuite pe legile dinive , şi viceversa . Conştient sau inconştient orice om ţine cont de Divintate , raportandu-se la existenţă şi la factorii existenţei , si ţine cont de toate celelalte rapoarte . Căci "fără Dumnezeu omul rămâne un biet animal raţional şi vorbitor, care vine de nicăieri şi merge spre nicăieri. " aşa cum zicea Petre Ţuţea .
"Dar voi , iubiţilor, zidiţi-vă pe voi înşivă , întru a voastră prea sfântă credinţă, rugându-vă în Duhul Sfânt . Păziţi-vă întru dragostea lui Dumnezeu şi aşteptaţi mila Domnului nostru Iisus Hristos , spre viaţă veşnică." (Iuda 20-21)

Share this:

CONVERSATION

0 comentarii:

Sfinții închisorilor

Fericiti cei Prigoniti