Conştiinţa creştină (1)

    "Măsura credinţei e măsura vieţii ." (Părintele Teofil Părăian) Conştiinţa creştină e manifestată adesea în societate , în viaţa de familie , în educaţia personală , dar cel mai cu seamă în biserică şi în viaţa religioasă . Conştiinta umană reprezintă principalul motor al gândirii , ce permite o delimitare a răului faţă de bine şi a binelui faţă de rau . Omul influenţează orice şi este influenţat la rândul său de orice . O constiinţă lucidă trebuie bizuită pe credinţă şi cunoaştere , altfel este inexistentă . Biserica şi religia în general , oferă aceste două unelte , spre desăvârşirea omului cel bun .
     Societatea , familia şi educaţia manifestă constiinţa creştină sub diferite forme , sub diferite influenţe , bizuindu-se mai mult sau mai puţin pe credinţă şi cunoaştere . Religia , prin caracterul sau unitar , cuprinde orice manifestare a constiinţei , astfel orice manifestare a constiinţei cuprinde la râundul sau o manifestare a religiei . Deci nu cred ca am greşi dacă am afirma că religia este singura stiinţă desavârşită . Chiar Petre Ţuţea spunea ca : stiinţa realului uman e tehnologia , pe cand stiinţa realului divin e teologia . Eu consider că , dacă fizica , chimia , biologia şi în principal toate marile stiinţe ar fuziona în una singură ar purta numele de Dumnezeu . În general totul are o masură şi o logică proprie . Fiecare stiinţă , incearcă o logică personală , fiindcă atat timp cât există o logică mult superioară noua , noi nu avem cum să întelegem şi să descifrăm tainele sale . Cunoaşterea are vaja sa , atâta timp cât se face ontic , însă când depaşim această limită , misterul are misterul său . "Eu nu strivesc corola de minuni a lumii ... căci eu iubesc şi flori şi ochi şi buze şi morminte ." (Lucian Blaga)
     "Cereţi şi vi se va da ; căutaţi şi veţi afla ; bateţi şi vi se va deschide ." (Matei 7 , 7)

Share this:

CONVERSATION

0 comentarii:

Sfinții închisorilor

Fericiti cei Prigoniti