Mijlocire din iubire (1)

     Dacă toţi suntem fii ai aceluiaşi Tată ceresc , oare nu suntem fii şi ai aceleiaşi Maici ? Căci , toţi cei ai lui Hristos ,  după răstignirea Mântuitorului , s-au născut din nou , din Fercuiară , ca să fie curăţiţi de toată întinarea lumii . Şi a pus Mântuitorul mijlocitoare pe Maica Sa , pentru a îndrepta suflele pierdute către Împărăţia lui Dumnezeu , şi a nu pierde pe nimeni . Căci , "Preasfânta Fecioară Maria , ea singură , şezând între Dumnezeu şi oameni , pe Dumnezeu L-a făcut Fiul omului , iar pe oameni i-a făcut fiii lui Dumnezeu ." (Sfântul Nicodim) Niciun om din lume nu a fost mai plăcut în fata lui Dumnezeu decât Fecioara Maria , căci , doar ea a fost aleasă de Dumnezeu să porate în pântece pe Hristos , fecioară fiind , şi fecioară rămânând şi după naştere . La vremea Buneivestiri Arhanghelui Gravriil o marea pe aceasta zicând : "Bucură-te , ceea ce eşti plină de har , Domnul este cu tine . Binecuvântată eşti tu între femei ." (Luca 1 , 28) "Nu te teme , Marie , căci ai aflat har la Dumnezeu ." (Luca 1 , 30) Nu este altă bucurie mai mare în lume ca aceasta ce s-a dat oamenilor , prin naşterea lui Iisus Hristos în lume . De aceea , Maica lui Dumnezeu , este cea "mai cinstita decât Heruvimii ţi mai slăvită fără de asemanare decât Serafimii" (Cântare bisericească) şi toaţi din cer şi de pe pământ o laudă cu marire . Căci , prin ea am primit Mântuitor şi impăcarea cu Dumnezeu . Şi toţi , dupa Dumnezeu , la ea cădem şi ne rugâm , celei ce este "biserică sfinţită şi rai cuvântător" (Cântare bisericească) să dea ajutor în mântuire .
     Iată , Ea a fost martoră la toate minile făcute de Fiul său , şi I-a urmat pretutindeni . Iar atunci cand nu L-a purtat în braţe , L-a purtat în sufletul său . Dupa înălţarea la cer a lui Hristos , a răman în mijlocul Sfiinţilor Apostoli . Iar la vremea adormirii sale s-a dus lângă Fiu pentru a mijlocii pururea noua , şi a ne găti locuri de cinste în cer . Căci , "întru Nastere fecioria ai păzit, întru Adormire lumea nu ai părăsit ." (Cântare bisericească) Minune mare şi minunată , că maica şi fecioara a rămas întreaga sa viaţă şi după moarte , fără să cunoască barbat . Căci , precum a zis ingerul : "Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri ; pentru aceea şi Sfântul care Se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema ." (Luca 1 , 35) Ea este a doua Evă , care ne-a scos din robia pcătelor , dându-ne nouă Viaţa cea vejnică , pe Hristos , Împăratul Salvei . "Preabinecuvântată eşti , Născătoare de Dumnezeu fecioară , că prin Cel ce S-a întrupat din tine, iadul s-a robit, Adam s-a chemat, blestemul s-a nimicit, Eva s-a liberat, moartea s-a omorât şi noi am înviat. " (Cântare bisericească)
     Şi multe mărturii cunoastem despre toate acestea . Mântuitorului Hristos pe când cuvânta mulţimii , o femeie din mulţime , I-a zis : "Fericit este pântecele care Te-a purtat şi fericiţi sunt sânii pe care i-ai supt !" (Luca 11 , 27) Si Iisus a răspuns zicând : "Aşa este, dar fericiţi sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc ." (Luca 11 , 28) Iar , altădată pe când cuvânta , mama şi rudele Sale au venit să-L vadă şi să-I vorbesacă , dar neputând să intre de mulţime stăteau afară , iar Iisus fiind vestit de asta , a întins mânile către mulţime şi a zis : "Iată mama Mea şi fraţii Mei . Că oricine va face voia Tatălui Meu Celui din ceruri , acela îmi este frate şi soră şi mamă ." (Matei 15 , 49 - 50) Oare ce mărire mai mare să aiba Maria decât cea a Fiului ei ? Căci model de urmat a dat Învăţătorul pe mama Sa întregii lumi , şi întreaga lume a dat-o mamei Sale în grijă .
     Maria a mers într-o zi , înainte de a naşte , la Elisabeta ruda sa , iar Elisabetei , când a auzit salutul Mariei i-a săltat pruncul în pântece , şi ea o marea pe rudenia sa zicand : "Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău ." (Luca 1 , 42) Iar Maria a zis : "Măreşte sufletul meu pe Domnul . Şi s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu , Mântuitorul meu, că a căutat spre smerenia roabei Sale . Că , iată , de acum mă vor ferici toate neamurile. Că mi-a făcut mie mărire Cel Puternic şi sfânt este numele Lui . Şi mila Lui în neam şi în neam spre cei ce se tem de El . Făcut-a tărie cu braţul Său , risipit-a pe cei mândri în cugetul inimii lor. Coborât-a pe cei puternici de pe tronuri şi a înălţat pe cei smeriţi, pe cei flămânzi i-a umplut de bunătăţi şi pe cei bogaţi i-a scos afară deşerţi. A sprijinit pe Israel, slujitorul Său , ca să-Şi aducă aminte de mila Sa , precum a grăit către părinţii noştri , lui Avraam şi seminţiei lui , în veac." (Luca 1 , 46 - 55)

Share this:

CONVERSATION

0 comentarii:

Sfinții închisorilor

Fericiti cei Prigoniti