Crucea , semnul izbăvirii (1)

     Mântuitorul Hristos ne îndeamnă zincând : "Dacă voieşte cineva să vină după Mine , să se lepede de sine , să-şi ia Crucea în fiecare zi şi să-Mi urmeze Mie ." (Luca 9 , 23) "Şi cel ce nu-şi ia Crucea şi nu-Mi urmează Mie nu este vrednic de Mine ." (Matei 10 , 39) Oare cine dintre noi , oamenii , ar putea purta Crucea lui Hristos ? Căci Hristos prin Crucea Sa , Crucea fiecăruia a purtat , povara întregii lumi a cărat . Iar noi nici Crucea noastră nu o putem purta , nici să ne smerim prin rugaciune pentru a ne întării in duh . Nici să cădem la Dumnezeu precum a căzut Mântuitorul , întristat fiind că va fi vândut şi că va suferii toate ce avea să sufere , şi zicând : "Părintele Meu , de este cu putinţă , treacă de la Mine paharul acesta ! Însă nu precum voiesc Eu , ci precum Tu voieşti ." (Matei 26 , 39) Căci , Dumnezeu toate le îndreaptă către bine şi către folosul sufletului bun . Şi s-a împlinit ceea ce sa zic prin Isaia proorocul , care zice: "Acesta neputinţele noastre a luat şi bolile noastre le-a purtat ." (Matei 8 , 17) Căci toate câte s-au proorocit înainte , s-au împlinit la vremea lor prin Hristos Dumnezeu .
     "Cine caută să scadă la Crucea lui , mai mult îşi adaugă ." (Părintele Arsenie Boca) Căci , Crucea ne este povară trupului şi desfătare sufletului . "Niciun creştin nu este scutit , sub niciun chip , de Crucea sa , pentru că e un dar de la Dumnezeu suferinţa ." (Părintele Arsenie Papacioc) Şi vrednic este de mânture cel ce sufera toate chinurile şi durerile lumii cu pocăinta , cu smerenie , cu bucurie şi cu nădejde în Dumnezeu şi în viaţa de veci . Iar cei ce-L iubesc pe Dumnezeu s-au însemnat cu Semnul Crucii , căci Hrisos ne-a daruit noua Crucea Sa pentru a uşura povara noastră cea grea şi a îndulcii viaţa amărâtă de chinuri şi de dureri .  
     "Nu se poate fără jertfă , să ştiţi. Cine fuge de Cruce , fuge de Dumnezeu !" (Părintele Arsenie Papacioc) Căci , Crucea este astăzi jertfa lumii celei noi . Deci , cine crede în ea , crede în Dumnezeu , iar cine nu crede în ea , nu crede nici în Dumnezeu . "Atunci când facem Crucea ne plecăm Sfintei Treimi . Când ridici mâna la frunte, toată înaltimea , Tatal , apoi, toată adâncimea , Fiul şi duci la umeri , toată lătimea , Sfântul Duh . De aceea fuge dracul de Cruce !" (Părintele Arsenie Papacioc) Căci , toata puterea lui Dumnezeu a dobândit-o omul de la Hristos Dumnezeu prin Semnul Crucii , ca semn al vejniciei , în cer şi pe pamant , acum , pururea şi în vecii vecilor . Căci Crucea este cheia care a deschis porţile Raiului şi arma nebiruită asupra diavolului . 
     Crucea însemna suferinţă şi patinimă pana la răstignirea lu Hristos .  Acesta "S-a smerit pe Sine , ascultător făcându-Se până la moarte , şi încă moarte pe cruce." (Filipeni 2 , 8) Şi , astfel fiind răstignit pe Cruce a sfiinţit cu sângele sau Crucea şi a facut-o semn al Dumnezeirii .  Şi s-a facut Crucea punte între cer şi pamant , ca tot cel ce ştie Crucea , să ştie şi viaţa , şi răstignirea , şi înviera , şi înălţarea , şi Împărăţia lui Hristos , şi toate tainele lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu a răspândit puerea Crucii prin Împăratul Constantin cel Mare şi mama sa Elena , căci El a zis : "Întru acest semn vei birui !" Si prin acesta toţi am biruit . Căci , lumea sa mântuit prin Cruce şi răscupărare din păcat şi-a primit , prin Cel ce ne-a răscumpărat pe toţi . Dupa aducerea Sfintei Cruci în Ierusalim şi înălţarea ei solemnă , de către episcopul Macarie , la un loc înalt , de unde să o poata vedea tot poporul , toţi de pe pamant şi din cer cinstesc puterea Ei de viaţa făcătoare . Căci , prin Ea viaţa a rasărit şi morii au înviat .
     Sfântul Apostol Pavel zicea : "Iar mie , să nu-mi fie a mă lăuda, decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos , prin care lumea este răstignită pentru mine , şi eu pentru lume !" (Galateni 6 , 14) Căci , astăzi Hristos prin Cruce vine la noi , iar noi prin Cruce urcăm la Împaratia lui Dumnezeu .
     "Iar cei ce sunt ai lui Hristos Iisus şi-au răstignit trupul împreună cu patimile şi cu poftele ." (Galateni 5 , 24)

"Iubeşte-ţi Crucea ta şi-O poartă ,
oricât de aspră ţi-ar părea ,
căci şi cea mai amară soartă
cândva ţi-o îndulceşti cu Ea .

Când va veni singurătatea
şi prea din greu ţi-o vei purta
ca de-al soţiei sân prea-dulce
lipeşte-te de Crucea ta .

Când, cu puterile sleite ,
nici s-o târăşti n-ai mai putea ,
prin cele mai fierbinţi ispite ,
mergi apărat de Cruce ta .

Când se va năpusti furtuna ,
şi nici un scut nu vei avea ,
cu-ncredere, întotdeauna ,
te-adăposteşti sub Crucea ta .

Prăpăstii când o să te-afunde
şi nici un pod nu vei avea ,
ea peste ele-ţi va fi punte ,
şi-ai să le treci pe Crucea ta .

Iar când vei merge spre cunună ,
Hristos ieşi-va-n calea ta ,
spunându-ţi:"Bine, slugă bună!"
şi-n schimbul Crucii ţi-o va da ."

(Iubeşte-ţi Crucea ta 
              – de Traian Dorz)

Share this:

CONVERSATION

0 comentarii:

Sfinții închisorilor

Fericiti cei Prigoniti