Crucea , semnul izbăvirii (1)

     Mântuitorul Hristos ne îndeamnă zincând : "Dacă voieşte cineva să vină după Mine , să se lepede de sine , să-şi ia Crucea în fiecare zi şi să-Mi urmeze Mie ." (Luca 9 , 23) "Şi cel ce nu-şi ia Crucea şi nu-Mi urmează Mie nu este vrednic de Mine ." (Matei 10 , 39) Oare cine dintre noi , oamenii , ar putea purta Crucea lui Hristos ? Căci Hristos prin Crucea Sa , Crucea fiecăruia a purtat , povara întregii lumi a cărat . Iar noi nici Crucea noastră nu o putem purta , nici să ne smerim prin rugaciune pentru a ne întării in duh . Nici să cădem la Dumnezeu precum a căzut Mântuitorul , întristat fiind că va fi vândut şi că va suferii toate ce avea să sufere , şi zicând : "Părintele Meu , de este cu putinţă , treacă de la Mine paharul acesta ! Însă nu precum voiesc Eu , ci precum Tu voieşti ." (Matei 26 , 39) Căci , Dumnezeu toate le îndreaptă către bine şi către folosul sufletului bun . Şi s-a împlinit ceea ce sa zic prin Isaia proorocul , care zice: "Acesta neputinţele noastre a luat şi bolile noastre le-a purtat ." (Matei 8 , 17) Căci toate câte s-au proorocit înainte , s-au împlinit la vremea lor prin Hristos Dumnezeu .
     "Cine caută să scadă la Crucea lui , mai mult îşi adaugă ." (Părintele Arsenie Boca) Căci , Crucea ne este povară trupului şi desfătare sufletului . "Niciun creştin nu este scutit , sub niciun chip , de Crucea sa , pentru că e un dar de la Dumnezeu suferinţa ." (Părintele Arsenie Papacioc) Şi vrednic este de mânture cel ce sufera toate chinurile şi durerile lumii cu pocăinta , cu smerenie , cu bucurie şi cu nădejde în Dumnezeu şi în viaţa de veci . Iar cei ce-L iubesc pe Dumnezeu s-au însemnat cu Semnul Crucii , căci Hrisos ne-a daruit noua Crucea Sa pentru a uşura povara noastră cea grea şi a îndulcii viaţa amărâtă de chinuri şi de dureri .  
     "Nu se poate fără jertfă , să ştiţi. Cine fuge de Cruce , fuge de Dumnezeu !" (Părintele Arsenie Papacioc) Căci , Crucea este astăzi jertfa lumii celei noi . Deci , cine crede în ea , crede în Dumnezeu , iar cine nu crede în ea , nu crede nici în Dumnezeu . "Atunci când facem Crucea ne plecăm Sfintei Treimi . Când ridici mâna la frunte, toată înaltimea , Tatal , apoi, toată adâncimea , Fiul şi duci la umeri , toată lătimea , Sfântul Duh . De aceea fuge dracul de Cruce !" (Părintele Arsenie Papacioc) Căci , toata puterea lui Dumnezeu a dobândit-o omul de la Hristos Dumnezeu prin Semnul Crucii , ca semn al vejniciei , în cer şi pe pamant , acum , pururea şi în vecii vecilor . Căci Crucea este cheia care a deschis porţile Raiului şi arma nebiruită asupra diavolului . 
     Crucea însemna suferinţă şi patinimă pana la răstignirea lu Hristos .  Acesta "S-a smerit pe Sine , ascultător făcându-Se până la moarte , şi încă moarte pe cruce." (Filipeni 2 , 8) Şi , astfel fiind răstignit pe Cruce a sfiinţit cu sângele sau Crucea şi a facut-o semn al Dumnezeirii .  Şi s-a facut Crucea punte între cer şi pamant , ca tot cel ce ştie Crucea , să ştie şi viaţa , şi răstignirea , şi înviera , şi înălţarea , şi Împărăţia lui Hristos , şi toate tainele lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu a răspândit puerea Crucii prin Împăratul Constantin cel Mare şi mama sa Elena , căci El a zis : "Întru acest semn vei birui !" Si prin acesta toţi am biruit . Căci , lumea sa mântuit prin Cruce şi răscupărare din păcat şi-a primit , prin Cel ce ne-a răscumpărat pe toţi . Dupa aducerea Sfintei Cruci în Ierusalim şi înălţarea ei solemnă , de către episcopul Macarie , la un loc înalt , de unde să o poata vedea tot poporul , toţi de pe pamant şi din cer cinstesc puterea Ei de viaţa făcătoare . Căci , prin Ea viaţa a rasărit şi morii au înviat .
     Sfântul Apostol Pavel zicea : "Iar mie , să nu-mi fie a mă lăuda, decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos , prin care lumea este răstignită pentru mine , şi eu pentru lume !" (Galateni 6 , 14) Căci , astăzi Hristos prin Cruce vine la noi , iar noi prin Cruce urcăm la Împaratia lui Dumnezeu .
     "Iar cei ce sunt ai lui Hristos Iisus şi-au răstignit trupul împreună cu patimile şi cu poftele ." (Galateni 5 , 24)

"Iubeşte-ţi Crucea ta şi-O poartă ,
oricât de aspră ţi-ar părea ,
căci şi cea mai amară soartă
cândva ţi-o îndulceşti cu Ea .

Când va veni singurătatea
şi prea din greu ţi-o vei purta
ca de-al soţiei sân prea-dulce
lipeşte-te de Crucea ta .

Când, cu puterile sleite ,
nici s-o târăşti n-ai mai putea ,
prin cele mai fierbinţi ispite ,
mergi apărat de Cruce ta .

Când se va năpusti furtuna ,
şi nici un scut nu vei avea ,
cu-ncredere, întotdeauna ,
te-adăposteşti sub Crucea ta .

Prăpăstii când o să te-afunde
şi nici un pod nu vei avea ,
ea peste ele-ţi va fi punte ,
şi-ai să le treci pe Crucea ta .

Iar când vei merge spre cunună ,
Hristos ieşi-va-n calea ta ,
spunându-ţi:"Bine, slugă bună!"
şi-n schimbul Crucii ţi-o va da ."

(Iubeşte-ţi Crucea ta 
              – de Traian Dorz)

Share this:

CONVERSATION

1 comentarii:

Unknown spunea...

Without God you are a scum! Jesus Christ loves you!
truly come to God and he will come closer to you!
do not be shallow in faith!? for Satan intervenes in your life!
Ionel Nistor

Sfinții închisorilor

Fericiti cei Prigoniti