Adevărul ce a izgonit toate minciunile (2)

     "Fără Dumnezeu şi fără nemurire nu există Adevar ." (Petre Ţuţea) Răspunsul la toate întrebările esenţiale ale umanităţii este doar Dumnezeu , Dumnezeu fiind singurul Adevar general valabil al existenţei umane . Sau altfel spus : "Dumnezeu înseamnă Adevăr, iar Adevărul este acelaş pentru toată lumea ." (Vintila Corbul) Ci precum mărturisea Iisus : "Când veţi înălţa pe Fiul Omului , atunci veţi cunoaşte că Eu sunt şi că de la Mine însumi nu fac nimic, ci precum M-a învăţat Tatăl, aşa vorbesc ." (Ioan 8 , 28) Şi iaraşi a zis Mântuitorul : "Pentru că Eu n-am vorbit de la Mine, ci Tatăl care M-a trimis , Acesta Mi-a dat poruncă ce să spun şi ce să vorbesc . Şi ştiu că porunca Lui este viaţa veşnică. Deci cele ce vorbesc Eu, precum Mi-a spus Mie Tatăl, aşa vorbesc ." (Ioan 12 , 49 - 50) Acesta este Adevărul adevărat , ce nimeni nu va putea sa-L dezminta niciodată .
     Fariseii I-au zis Mântuitorului Hristos : "Tu mărturiseşti despre Tine Însuţi ; mărturia Ta nu este adevărată ." (Ioan 8 , 13) A răspuns Iisus şi le-a zis : "Chiar dacă Eu mărturisesc despre Mine Însumi, mărturia Mea este adevărată , fiindcă ştiu de unde am venit şi unde Mă duc. Voi nu ştiţi de unde vin, nici unde Mă duc . Voi judecaţi după trup ; Eu nu judec pe nimeni . Şi chiar dacă Eu judec , judecata Mea este adevărată, pentru că nu sunt singur , ci Eu şi Cel ce M-a trimis pe Mine . Şi în Legea voastră este scris că mărturia a doi oameni este adevărată . Eu sunt Cel ce mărturisesc despre Mine Însumi şi mărturiseşte despre Mine Tatăl , Cel ce M-a trimis ." (Ioan 8 , 14 - 18) Îi ziceau deci : "Unde este Tatăl Tău ?" Şi El a răspuns zicând : "Nu mă ştiţi nici pe Mine nici pe Tatăl Meu ; dacă M-aţi şti pe Mine, aţi şti şi pe Tatăl Meu ." (Ioan 8 , 19) Căci , toate ce se nasc din Adevăr devina la rândul lor adevăruri . "Nimic nu e mai frumos decât Adevărul , nici mai adevărat decât frumosul." (Ion Luca Caragiale) Deşi , ştim toate acestea , multe din ele sunt taine ale divinităţii pe care omul nu poate să le descopere de unul singur , ci doar să le aplficie prin credinţa şi prin revelaţie .
     Zis-au deci necredincioşii lui Hristos : "Un tată avem : pe Dumnezeu ." (Ioan 8 , 41) Le-a zis Iisus: "Dacă Dumnezeu are fi Tatăl vostru , M-aţi iubi pe Mine , căci de la Dumnezeu am ieşit şi am venit . Pentru că n-am venit de la Mine însumi , ci El M-a trimis . De ce nu înţelegeţi vorbirea Mea ? Fiindcă nu puteţi să daţi ascultare cuvântului Meu . Voi sunteţi din tatăl vostru diavolul şi vreţi să faceţi poftele tatălui vostru . El , de la început, a fost ucigător de oameni şi nu a stat întru adevăr , pentru că nu este adevăr întru el . Când grăieşte minciuna , grăieşte dintru ale sale , căci este mincinos şi tatăl minciunii. Dar pe Mine ,  fiindcă spun Adevărul , nu Mă credeţi. Cine dintre voi Mă vădeşte de păcat ? Dacă spun Adevărul , de ce voi nu Mă credeţi ? Cel care este de la Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu ; de aceea voi nu ascultaţi pentru că nu sunteţi de la Dumnezeu ." (Ioan 8 , 42 - 47) Căci toţi care sunt ai lui Dumnezeu , cunosc pe Dumnezeu şi fac voia Lui . Pe când , cei care neagă pe Dumnezeu , sunt vrăjmaşi ai Lui .
     "Cel ce crede în Mine nu crede în Mine , ci în Cel ce M-a trimis pe Mine . Şi cel ce Mă vede pe Mine vede pe Cel ce M-a trimis pe Mine ." (Ioan 12 , 44 - 45)

Share this:

CONVERSATION

0 comentarii:

Sfinții închisorilor

Fericiti cei Prigoniti