Adevărul ce a izgonit toate minciunile (1)

     Adevărul este unul singur . "Mai multe adevăruri , niciun Adevăr !" (Petre Ţuţea) Mântuitorul zicea : "Eu sunt Calea , Adevărul şi Viaţa ." Iar cine cunoaşte Adevărul , cunoaşte nemurirea . Căci , toţi care ştiu voia lui Dumnezeu păzesc şi plinesc poruncile Lui . "Voi sunteţi lumina lumii ; nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă . Nici nu aprind făclie şi o pun sub obroc , ci în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă . Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, aşa încât să vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri ." (Matei 5 , 14 - 16) Nu fiţi făţarnici . Ci precum Dumnezeu este Adevărul adevărurilor , voi fiţi fii ai Adevărului Ceresc . Nu slujiţi minciunii . "Adevărul e stăpânul nostru , nu noi stăpânim Adevărul ." (Mihai Eminescu) Cunoaşteti deci Adevărul şi faceţi cele drepte spre propovăduitrea Adevărului . "Ceea ce vă grăiesc la întuneric , spuneţi la lumină şi ceea ce auziţi la ureche , propovăduiţi de pe case ." (Matei 10 , 27) Ca să se cunoască toate câte sunt .
     "Mai mult decât minciuna , nimica nu răpune ." (Alexandru Macedonski) Căci diavolul este marşav şi caută să ascundă Adevărul de la oameni . Dar Iisus a zis : "Eu sunt Lumina lumii ; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric , ci va avea lumina vieţii ." (Ioan 8 , 12) Şi iarăşi a zis Iisus : "Umblaţi cât aveţi Lumina ca să nu vă prindă întunericul. Căci cel ce umblă în întuneric nu ştie unde merge . Cât aveţi Lumina , credeţi în Lumină , ca să fiţi fii ai Luminii ." (Ioan 12 , 35 - 36) Căci , "Eu , Lumină am venit în lume , ca tot cel ce crede în Mine să nu rămână întuneric ." (Ioan 12 , 46) Căci , omul fără de Dumnezeu este în rătăcire , iar diavolul în rătăcire capată putere .
     Noi nu cunoaştem Adevărul decât în măsura în care El ni se arată , iar din Adevar se naşte toată creaţia . Căci , L-au întrebat pe Hristos oamenii ce ascultau cuvintele Lui : "Cine eşti Tu ?" Şi a zis lor Iisus : "Ceea ce v-am spus de la început ." (Ioan 8 , 25 ) Căci El prin toate câte a făcut a propovăduit Adevărul , Cuvântul lui Dumnezeu . "Dacă veţi rămâne în cuvântul Meu , sunteţi cu adevărat ucenici ai Mei ; Şi veţi cunoaşte Adevărul , iar Adevărul vă va face liberi ." (Ioan 8 , 32) Oare există mai mare Adevar ca Dumnezeu ? Oare nu din Dumnezeu sunt toate cele cu sunt adevarate ? Hristos zicea : "Eu sunt întru Tatăl şi Tatăl este întru Mine" (Ioan 14 , 10) Căci , "nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine ." (Ioan 14 , 6) Noi am cunoscut iubirea lui Dumnezeu pentru lume . "Cine este dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru ?" (Psalmul 76 , 14) Ce alt dumnezeu va face toate câte a făcut Dumnezeu nostru ? Căci toti dumnezeii făcuti de oameni au pierit în faţa Dumnezeului cei Adevărat . Şi Hristos mărturisea acestea : "Dar Cel ce M-a trimis pe Mine adevărat este , şi cele ce am auzit de la El , Eu acestea le grăiesc în lume ." (Ioan 8 , 26)
     Şi precum in pilda cu sămânţa din ţarină , la vremea secerişului , grâul va fi lăsat , iar nechina se va plivi , se va lega în snopi şi se va arde . Tot aşa cei răi vor fi aruncaţi în cuptorul cel de foc . "Atunci cei drepţi vor străluci ca soarele în împărăţia Tatălui lor ." (Matei 13 , 43) Chiar Iisus zicea : "Orice răsad pe care nu l-a sădit Tatăl Meu cel ceresc , va fi smuls din rădăcină ." (Matei 15 , 13) Iar Dumnezeu vede întru ascuns , şi socoteşte după drepate cea nestricăcioasă . Căci , dreaptatea omui se mai strâmbă , dar dreptatea lui Dumnezeu pururea este dreaptă .
     "Căci nimic nu este acoperit care să nu iasă la iveală şi nimic ascuns care să nu ajungă cunoscut." (Matei 10 , 26)

Share this:

CONVERSATION

0 comentarii:

Sfinții închisorilor

Fericiti cei Prigoniti