Început bun vieţii omului

     Nu putem trăin o viaţă în păcat şi să aşteptăm mântuirea . Ci mai degrabă , trebuie să renunţăm la toate ale lumii ca să ne dăruim noi , pe deplin lui Dumnezeu şi El să ne dăruiască nouă mântuirea şi pacea sufletească . "Trebuie să ne golim de prea plinul eu , ca să mai intre în noi un pic de Dumnezeu ." (Petre Ţuţea)  Nu căutaţi  cele ale lumii deşi sunteţi ai lumii , căutaţi deci cele ale Cerului , căci sunteti moştenitori ai Împărăţiei lui Dumnezeu . "Dacă trăim în Duhul , în Duhul să şi umblăm ." (Galateni 5 , 25) Căci trupul omului este îndreptat spre cele rele , dar constiinţa şi sufletul său sunt îndreptate spre cele bune , fiindcă omul este însufletit doar de purta de grijă a lui Dumnezeu . Şi precum zice şi psalmistul : Domane , "iubit-ai dreptatea şi ai urât fărădelegea ." (Psalmul 44 , 9) De aceea , să murim păcatului şi să înviem virtuţii . Să iubim dreptatea şi sa urâm fărădelegea . Ca să facem voia lui Dumnezeu . Să murim minciunii ca să putem trai in veac , in Adevăr .
     "Viaţa înseamnă moarte continuă , apărând Adevărul ." (Părintele Arsenie Papacioc) Iar Adevărul este sinonimul binelui . Căci Dumnezeu este Adevărul , care lucrează pururea binele . Şi cea mai mare învăţătură a omului este aceasta : "Să ştim să murim şi să înviem în fiecare zi ." (Părintele Arsenie Papacioc) Sau chiar în fiecare clipă . Căci moartea nu înesmnă moarte , ci a trece de la moarte la viaţă . Scris este : "Şi aceasta este voia Celui ce M-a trimis , ca din toţi pe care Mi i-a dat Mie să nu pierd nici unul , ci să-i înviez pe ei în ziua cea de apoi . Că aceasta este voia Tatălui Meu , ca oricine vede pe Fiul şi crede în El să aibă viaţă veşnică şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi ." (Ioan 6 , 39 - 40) Cel ce crede în Dumnezeu nu cunoaşte moartea , ci cunoaşte viaţa cea veşnică.
     "Iar dacă am murit împreună cu Hristos , credem că vom şi vieţui împreună cu El , ştiind că Hristos , înviat din morţi , nu mai moare . Moarta nu mai are stăpânire asupra Lui. Căci ce a murit, a murit păcatului o dată pentru totdeauna , iar ce trăieşte , trăieşte lui Dumnezeu . Aşa şi voi , socotiţi-vă că sunteţi morţi păcatului, dar vii pentru Dumnezeu , în Hristos Iisus , Domnul nostru ." (Romani 6 , 8 - 11) Şi la aceasta mărturiie , se adaugă şi mărturiile Sfiintilor şi ale tuturor depţilor , care au trăit pentru Hristos şi I-au urmat pănă la jertfa supremă . "Căci nimeni dintre noi nu trăieşte pentru sine şi nimeni nu moare pentru sine . Că dacă trăim, pentru Domnul trăim , şi dacă murim , pentru Domnul murim . Deci şi dacă trăim , şi dacă murim , ai Domnului suntem ." (Romani 14 , 7 - 8)
     Trebuie dar şi noi oamenii de rând , să urmăm Sfiinţilor , şi tuturor Drepţilor , dar mai cu seamă să-I urmăm lui Hristos , de la care au învaţat şi Sfiinţii şi Drepţii , şi toată viaţa noastră să fie spre salva lui Dumnezeu . Căci Mântuitorul Iisus Hristos este singurul modele desăvârşit de viaţă duhovnicească şi de mântuire pentru om . Iar cine urmează lui Dumnezeu nu rătăceşte pe drum , ci se sârguieşte a ajungă cât mai repede la Tatăl său , ca Acesta sa nu se îngrijoreze de lipsa lui .
     "În Duhul să umblaţi şi să nu împliniţi pofta trupului. Căci trupul pofteşte împotriva duhului , iar duhul împotriva trupului ; căci acestea se împotrivesc unul altuia , ca să nu faceţi cele ce aţi voi ." (Galateni 5 , 16 - 17)

Share this:

CONVERSATION

0 comentarii:

Sfinții închisorilor

Fericiti cei Prigoniti