După muncă şi răsplata

     "Munca fără rugăciune este servilism . Rugăciunea fără muncă e cerşetorie ." (Părintele Ilie Cleopa) Să nu cauţi răsplată în ceea ce faci , căci rasplata totdeauna vine de la sine . Munca ta , să fie pentru tine şi Dumnezeu , iar a ajuta pe fratele tău să fie mai mult decat orice muncă a ta . Nu cauta însă , să faci bine în fata oamenilor , pentru a fi lăudat , caută sa faci bine într-ascuns şi Tatăl tău , Care vede în ascuns , îţi va răsplăti ţie dupa faplete tale . Astfel , toată munca ta va fi cu rost ,  fără de osteneală şi de greutate . Sfinţii părinţi spunea : "Munceşte ca şi cum n-ai muri niciodată , dar îngrijeşte-te de suflet ca şi cum ai muri mâine." Căci , cea mai istovitatre muncă este cea a sufletului . "Fără muncă nu există bunăstare ." (Mihai Eminescu) Astfel , sufletul munceşte ale sufletului , iar bunăstarea sufletească este puterea trupului de a munci cele ale trupului , pentru bunăstarea lui . Căci , munca fiecaruia desăvâraşeşte pe om . "Binecuvântat este cel care şi-a găsit fericirea în muncă ." (Thomas Carlyle) Căci , munca poate fi folosul celui bun , dar şi pedeapsa celui rău . Munceşte deci , după puterea ta , în ajutorul aproapelui tău , şi în voia lui Dumnezeu , iar toate cele bune vor da roade din munca ta.
     Constantin Brâncuşi îndemna zicând : "Să creezi ca un zeu , să porunceşti ca un rege , să munceşti ca un rob !" Şi toate ale tale să fie date lui Dumnezeu , ca Dumnezeu să iţi dea ţie din toate ale Lui . Căci , rasplata cerească este pacea omului de rând şi împlinirea muncii este odihna în pace . "Putem să muncim pe brânci . Putem să muncim până murim . Dacă nu muncim cu iubire, toată munca noastră este fără nici o valoare în ochii lui Dumnezeu ." (Maica Tereza) Luând aminte la pilda talanţilor , munciti cumpătat , cu câte aţi primit fiecare , ca slugile cele bune , şi Stăpânul vostru vă va pune stapane peste multe . Nu leneviţi , ca nu cumva să se ia de la voi darurile lui Dumnezeu , iar sufletele voastre să păgubească şi să sărăcească . "Căci tot celui ce are i se va da şi-i va prisosi , iar de la cel ce n-are şi ce are i se va lua ."  (Matei 25 , 29) Oare nu suntem noi slugile acelea ce au grijă de vie , în lipsa Stăpânului , şi îi dau Acestuia roadele la timpul lor , ca să nu le scoată din dregătoria lor ? Căci , nimic nu e în stăpânirea noastra , noi doar ne îngrijim de ele , pentru Stăpânul nostru , ca şi El să se îngrijească de noi pentru Împărăţia cerurilor .
     "Viaţa este muncă şi numai munca îi dă omului dreptul la viaţă ." (Sfântul Ioan Gură de Aur) În urma păcatului strămosesc omul a fost trimis în lume ca să-şi câştige pâinea cu sudoare frunţii , iar pământul să-i fie povară de muncă . Având dar , posibilitatea de răscumpărare . La o adică , "nici o muncă nu este o ocară ." (Hesiod) Căci , nu se poate nici muncă fără pâine , dar nici pâine fără muncă . "Totul este să munceşti şi să crezi în Dumnezeu ." (Nichifor Crainic) Şi lege s-a dat nouă : "Dacă cineva nu vrea să lucreze, acela nici să nu mănânce." (II Tesaloniceni 3 , 10)
     "Că vrednic este lucrătorul de hrana sa ." (Matei 10 , 10)


Share this:

CONVERSATION

0 comentarii:

Sfinții închisorilor

Fericiti cei Prigoniti