Bucurie întru toate

     "Cine are iubire , are bucurie." (Părintele Teofil Părăian) Iar , cine nu este în bucuririe nu este cu Dumnezeu , căci Dumnezeu este iubire , Dumnezeu este bucurie , Dumnezeu este viaţă . Părintele Arsenie Boca zicea ca fericirea se dobândeşte numai prin muncă sufletească . Având astfel lege de bucurie fericirile date de Mântuitor , omul caută fericirea sa din fericirea lui Dumnezeu . Scris este : "Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă este în ceruri ." (Matei 5 , 12) Faceţi voi , bucurie din bucuria voastră , ca şi Dumnezeu sa vă facă vouă bucurie din bucuria Lui ."Dumnezeu le dă oamenilor bucuriile firii şi ale simţurilor cu un singur rost: ca să-şi aducă aminte de bunuriile mai înalte, mai dulci şi mai trainice ." (Sfântul Nicolae Velimirovici) Căci , bucuriile lumii sunt neînsemnate în lume , dar duc către cele creşti care sunt nemasurate şi nesfârşite în veac . "Numai lângă Dumnezeu află omul bucuria cea adevărată şi veşnică ." (Părintele Paisie Aghioritul) Iar , bucuria ce nu este întru Dumnezeu , este de pieritoare . Căci , scris este : "Cine nu este cu Mine este împotriva Mea şi cine nu adună cu Mine risipeşte ." (Matei 12 , 30)
     Căci , toate ale lumii vin de la făcătorul lumii . Dar noi , "nu putem cuprinde în sufletele noastre câtă bucurie vrea Dumnezeu să ne dea ." (Părintele Teofil Părăian) Aşa cum nu putem noi cuprinde salva şi mărirea lui Dumnezeu , nu  putem cupinde nici lucrul mâinilor Lui . Zis-a Domnul nostru Iisus Hristos : "Precum M-a iubit pe Mine Tatăl , aşa v-am iubit şi Eu pe voi ; rămâneţi întru iubirea Mea . Dacă păziţi poruncile Mele , veţi rămâne întru iubirea Mea după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân întru iubirea Lui . Acestea vi le-am spus , ca bucuria Mea să fie în voi şi ca bucuria voastră să fie deplină ." (Ioan 15 , 9 - 11) Nu purtaţi supărări şi nu deznădăjnuiţi , că Dumnezeu nu a făcut omul pentru a osândi , ci pentru a împărăţi . Toată lumea a fost dată omului pentru a se îngriji de ea , iar tot răul din lume a fost dat pentru al încerca pe om . Astfel , numai cei rabdători şi drepţi se vor bucura pe deplin de Împaraţia Cerurilor , iar ceilalti vor patimii şi vor fi aruncaţi în focul ghenei , "acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor ." (Matei 13 , 50)
     Trăiţi întru bucuria sufletului , dar nu îmbuibaţi trupul cu bucuriile trecatoare , ca sa nu se lăcomească şi să nu se chinuie şi trupul şi sufletul votru . Faceţi voia lui Dumnezeu , nu voia oamenilor , căci doar la Dumnezeu este binele . Iar din bine se naste bucuria , ca rasplată şi dar a toate . "Deci , fraţilor , bucuraţi-vă ! Desăvârşiţi-vă , mângâiaţi-vă , fiţi uniţi în cuget , trăiţi în pace şi Dumnezeul dragostei şi al păcii va fi cu voi." (2 Corinteni 13 , 11) S-a propăvăduit Evanghelia lui Dumnezeu , "s-a apropiat împărăţia cerurilor ." (Matei 10 , 7) Astăzi se stiu toate câte au fost , toate câte sunt şi toate câte vor fi . Căci toţi stiu voia lui Dumnezeu , şi totuşi nu toţi implinesc voia lui Dumnezeu . "Bucuraţi-vă pururea ." (Tesaloniceni 5 , 16)
     "Fericiţi sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc ." (Luca 11 , 28)


Share this:

CONVERSATION

0 comentarii:

Sfinții închisorilor

Fericiti cei Prigoniti