Exerciţiu de echilibru (2)

     Petre Ţuţea afirmă , citândul pe Gottfried Wilhelm von Leibniz : "Omul este format din suflet şi corp ,  care n-au relaţie directă , ci stabilită de Creator prin armonie prestabilită ." Astfel omul are caracter dual , dar lucrare unitară . "Trupul e marginea sufletului ." (Lucian Blaga) Deşi , trupur este inferior suftului prin construcţie , e nevoie de simbioza pentru a convietuii . "Sufletul şi trupul sunt ca o pereche de căsătoriţi . Trebuie să îmbătrânească împreună . Altfel, ori sufletul chinuieşte trupul, ori trupul şicanează sufletul ." (Constantin Brâncuşi) Căci , sufetul este gradina în care înfloresc cele mai frumoase flori , dar trupul este pamântul cel bun care le dă viaţă şi le hraneste pe toate acestea . Toate ale sufletului se dobândesc mai întai prin trup : prin încercare , prin ispită , prin suferinţă , prin patimă , prin durere . Prin toate aceste osânde ale trupului , vin desfătările sufletului . Căci , cel ce pătimeşte în suflet , pătimeşte şi în trupul . Iar cel ce pătimeşte doar în trup , întăreşte sufletul .
     Pitagora îndemna , zicand : "Alege să ai sufletul puternic, nu trupul ." Căci , trupul este oglinda sufletului . "Trupul omenesc este frumos numai în măsura în care oglindeşte sufletul ." (Constantin Brâncuşi) Astfel , trupul nu este decât reflecţia sufletului , aspectul său văzut , forma materială a necuprinsului . Intareşte tu , omulue iscusit , mai întai temelia , şi gateste frmos interiorul casei , si abia apoi exteriorul . Ca să nu căladeşti un locaşi frumos , dar pustiu , unde sa nu poata locui nimic . Aşa nu se va părăginii omul cel bun şi nici munca sa .
     Deci , trebuie dat deopotrivă , trupului ce este al trupului şi sufletului ce este al sufletului , fără a nedreptăţii pe niciunul . Să trăim deci în trup , cautând mai întâi cele ale sufletului , şi cele ale trupului vor veni odată cu acestea . "Cei ce sunt după trup cugetă cele ale trupului, iar cei ce sunt după Duh , cele ale Duhului . Căci dorinţa cărnii este moarte, dar dorinţa Duhului este viaţa şi pace ."  (Romani 8 , 5) Căci , este scris in legea firii : "ca pulberea să se întoarcă în pământ cum a fost, iar sufletul să se întoarcă la Dumnezeu , Care l-a dat ." (Ecclesiastul 12 , 7) Fiecare după originea sa .
     "Orice extremă este socialmente insuportabilă, pentru că e lipsită de ideea fundamentală a oricărei societăţi bine organizate, ideea de echilibru ." (Petre Ţuţea) Iar acest echilibru este realizabil numai pe cunoaşterea corecta a binelui şi raului . Omul gravitând sprirtual spre cunoaşterea exclusivă a binelui . Fiindcă , niciun om conştient nu ar dori răul , dacă ar cunoaşte caracterul său de rău . Doar ca raul este amăgirea trupului , pedeapsa şi şansa de răscumpărare a fieacruia . "Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, iar sufletul nu pot să-l ucidă ; temeţi-vă mai curând de acela care poate şi sufletul şi trupul să le piardă în gheena ." (Matei 10 , 28) Căci , toate sunt in stăpanirea lui Dumnezeu , şi în ordinea prealeasă de El . Astfel , ne este dată o viaţa în trup , pentru o vesnicie în suflet .
     "Căci duhul este osârduitor , dar trupul este neputincios." (Matei 26 , 41)

Share this:

CONVERSATION

0 comentarii:

Sfinții închisorilor

Fericiti cei Prigoniti