Roadele iubirii (2)

     "Iubirea aceasta este rodul divin al sufletului omenesc ." (Liviu Rebreanu) Căci Dumnezeu a sădit în inimile noastre sămânţa dragoste Sale , ca într-un pământ roditor . Şi a crescut pom mare , falnic , frumos , de soi , cu ramuri multe şi rădăcini adânic în credinţa ; şi nu are trebuinţa nici de apă , nici de nimic , ci doar de sufletul cel bun , căci Dumnezeu are grijă de toate ale Sale . Este cu prisos a ne aminti pilda sămânătorului , şi a pregati fiecare sufletul său , pământ cel bun , pentru ca iubirea lui Dumnezeu să aducă rod după ficeare , "unul o sută , altul şaizeci , altul treizeci ." (Matei 13 , 8) Şi precum în pilda grauntelui de muştar , sămânţa lui Dumnezeu "este asemenea grăuntelui de muştar , pe care , luându-l , omul l-a semănat în ţarina sa , Şi care este mai mic decât toate seminţele , dar când a crescut este mai mare decât toate legumele şi se face pom, încât vin păsările cerului şi se sălăşluiesc în ramurile lui ." (Matei 13 , 31 - 32) Dacă crezi , pune tu , cel iubitor , toata nădejdea ta în iubire şi nu vei perii în veci .
     "Iubirea trăieşte veşnic , fără început şi fără sfârşit . Prin iubire cunoşti pe Dumnezeu şi te înalţi până la ceruri ." (Liviu Rebreanu) Iar "omul care iubeşte nu moare ." (Părintele Şofronie) Căci iubirea este suflarea de viaţă şi Duhul lui Dumnezeu . "Dragostea - virtute creştinească supremă şi singura perenă - este mijlocul fără greş care ne stă la îndemână pentru a ne dovedi umanitatea şi creştinătatea ." (Nicolae Steinhardt) Doar Dumnezeu ne învaţă dragostea şi prisosul ei , căci scris este : "Cel ce nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu , pentru că Dumnezeu este iubire ." (Ioan 4 , 8) Iar "noi iubim pe Dumnezeu , fiindcă El ne-a iubit cel dintâi ." (Ioan 4 , 19) Căci , atunci când iubesti imiţi pe Dumnezeu . Iar iubirea este jertfă supremă şi legămând sfânt între om şi Dumnezeu , între om şi natură , între om şi om , între om şi sine . Deci iubirea toate le leagă şi toate le dezleagă . "Iubind , ne-ncredinţăm că suntem ." (Lucian Blaga) Căci "Iubirea este relatie constienta reciproca ." (Părintele Dumitru Stăniloae) Iar iubirea adevărată , curată şi sinceră este pururea  împlinită , împărtăşită şi învingătoare .
     "În iubire , totul se schimbă , toate devin însemnate : dintr-un nimic se naşte un colos ." (Tudor Arghezi) Iar "o clipă de dragoste face mai mult decât o viaţă de mărire ." (Mihail Sadoveanu) Iubirea e ideealul lumii de a ajunge la Dumnezeu . Omul numai prin iubire se poate desăvârşii , ajungând pănă la chipul şi asemnarea cu Dumnezeu , după care a fost zidit . Căci primid iubire lui Dumnezeu , omul se îndatorează a iubi toate câte iubeşte Dumnezeu . Din dragostea lui Dumnezeu rodeste dragostea omului . Iar cel ce iubeşte conlucrează cu Dumnezeu . "Iubirea este deci împlinirea legii." (Romani 13 , 10) Astfel , cine iubeşte pe Dumnezeu păzeşte şi plineşte poruncile Sale .
     "Iubitilor, sa ne iubim unul pe altul, pentru ca dragostea este de la Dumnezeu si oricine iubeste este nascut din Dumnezeu si cunoaste pe Dumnezeu ." (I Ioan 4 , 7)

Share this:

CONVERSATION

0 comentarii:

Sfinții închisorilor

Fericiti cei Prigoniti