Comoara inimii

     Fiecare dintre noi am primit o comoară spirituală la care trebuie să veghem şi să adăugăm tot mereu şi mai multe virtuţi , ca să înmulţim prisosul sufetului . "Căci ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă , dacă-şi pierde sufletul ? Sau ce ar putea să dea omul, în schimb, pentru sufletul său ?" (Marcu 8 , 36 - 37) Iată , cine are pe Dumnezeu nu sărăceşte niciodată . Credinţea e cea mai mare comoară a omului cuvios şi rugaciunea e cheia ei . Păzeşte bine cheia , ca să nu pierzi comoara . "Căci cine va voi să-şi scape sufletul îl va pierde ; iar cine-şi va pierde sufletul pentru Mine , acela îl va mântui ." (Luca 9 , 24) Ca şi în pilda minelor , fecare a primit după puterea lui , bogăţia lui , ca să înmulţim bogăţia lui Dumnezeu . Iar sluga cea leneşă , de nu va fi chibzuită şi nu se va îngriji de alte sale , toata bogaţia ei , i-se va lua de catre Stăpân , şi i-se va da altei slugi mai cumpătate . "Că oricui are i se va da , iar de la cel ce nu are şi ceea ce are i se va lua ." (Luca 19 , 26) Omul poate să cunoască preţul tuturor lucrurilor dar să nu cunoască valoarea niciunuia . Iar "cine nu adună cu Mine risipeşte ." (Matei 12 , 30) Că toate ale lumii , rămân ale lumii , in lume , iar toate ale lui Dumnezeu , rămân în veac , ale lui Dumnezeu .
     "Nimic nu e bun , dacă nu are în el infinitatea , partea lui Dumnezeu ." (Constantin Noica) De aceea , orice nu aparţine lui Dumnezeu , nici omului nu aparţine . Căci întreaga stăpânie a noastră se întinde de la voia lui Dumnezeu pănă la folosul fecăruia . Ce depăşeşte acestea este lacomie . Spusu-ne-a Mântuitorul Hristos două pilde pentru sufletele cele iubitore de arginţi , pilda comorii ascunse şi pilda mărgăritarului . Şi a zis El aşa : "Asemenea este împărăţia cerurilor cu o comoară ascunsă în ţarină , pe care , găsind-o un om , a ascuns-o , şi de bucuria ei se duce şi vinde tot ce are şi cumpără ţarina aceea . Iarăşi asemenea este împărăţia cerurilor cu un neguţător care caută mărgăritare bune . Şi aflând un mărgăritar de mult preţ , s-a dus , a vândut toate câte avea şi l-a cumpărat ." (Matei 13 , 44 - 46) Căci toată bogăţia lumii nu face cât bogăţia sufletului , de care Dumnezeu mereu se îngrijeşte . Cu cele vremelnice nu poţi cumpăra cele veşnice , ci doar cu cele vrejnice poţi dobandi vejnicia , după care tanjeşte vremelnicia .
     "Nu vă adunaţi comori pe pământ , unde molia şi rugina le strică şi unde furii le sapă şi le fură . Ci adunaţi-vă comori în cer , unde nici molia , nici rugina nu le strică , unde furii nu le sapă şi nu le fură . " (Matei 6 , 19 - 20) Întru toate ne-am îmbogăţit întru Dânsul , căci prin Dânsul am primit şi cele cereşti si cele pământeşti . Dar cele cereşti sunt eterne iar cele pământeşti sunt trecătoare . Unde este avuţia mai mare ? Toate cate am primit , am primit fără a cere , şi iaraşi toate pot fi luate , fără a ne fi ceute . Căci "Domnul a dat , Domnul a luat ; fie numele Domnului binecuvântat !" (Iov 1 , 21) Nimic nu ne aparţine noua pe de-a-ntregul decât dacă ne este încredinţat de catre Stăpân . Alege , dar , avutia cea nepieritoare si aduna toate cele bune pentru vejnicie ."Căci unde este comoara ta , acolo va fi şi inima ta ." (Matei 6 , 21)
     "Omul cel bun din comoara lui cea bună scoate afară cele bune , pe când omul cel rău , din comoara lui cea rea scoate afară cele rele ." (Matei 12 , 35)

Share this:

CONVERSATION

0 comentarii:

Sfinții închisorilor

Fericiti cei Prigoniti