Drumul cel bun

     Drumul pietruit frumos este deseori mai greu de urcat , decât cel bătătorit de cei mai mulţi . Însă , chiar de-i lung şi anevoios , ai siguranţa că duce undeva , avandu-L pe Dumnezeu călăuză şi îndrumător înantea ta . Deci , de ai plecat la drum nu te abate nici la stânga , nici la dreapta , ci rămâi pe calea lui Dumnezeu . Şi precum a păzit Domnul poporul lui Istrael ce umbla în pustie patruzeici de ani , aşa va păzi El şi sufletul cel credincios ce rataceşte în neştire . Zis-a Mântuitorul apostolilor Săi , şi prin aceştia zisu-ne-a şi nouă : "Să nu luaţi nimic pe drum , nici toiag , nici traistă , nici pâine , nici bani şi nici să nu aveţi câte două haine ." (Luca 9 , 3) Căci din voia lui Dumnezeu ve-ţi primi mană din cer , si apă din piatră seacă . "Fii întotdeauna cu Dumnezeu , dacă vrei ca Dumnezeu să fie întotdeauna cu tine ." (Sfântul Ioan Gură de Aur) Şi astfel , precum magii din Rasarit , nimeni nu se va pierde în drumul său .
     "Fiecare are un drum pe care poate fi condus , dar nu i se poate crea un alt drum decât acela pe care e chemat să meargă ." (Nicolae Iorga) E alegera fecăruia dacă duce drumul pănă la capăt , poposeşte la jumate , sau se întoarce înapoi . "Omul , pe orice drum ar porni , ar vrea să cuprindă infinitul ." (Ion Agârbiceanu) Însă acesta este scopul ce se va împlini tocmai la capătul drumului său . Căci trupul râvneşte necontenit la lucruri infinte , în tinp ce sufletul râvneşte pururea la infinitate . Nu te grabi , dar nici nu lenevi pe drum , că nu ştii tu unde se sfârşeşte calea ta , nici de mai e mult sau puţin . Începe dar , să te bucuiri de fiecare bucurie gasită în drumul tău , pentru ca la capatul drumului , să aduni cât mai multe în sufetul tău iar bucuria ta să fie deplina . "Dacă trăim în Duhul , în Duhul să şi umblăm ." (Galateni 5 , 25) "Umblaţi cât aveţi Lumina ca să nu vă prindă întunericul. Căci cel ce umblă în întuneric nu ştie unde merge . Cât aveţi Lumina , credeţi în Lumină , ca să fiţi fii ai Luminii ." (Ioan 12 , 35 - 36) Dar , să nu cauţi scurtatură , şi nici să o iei prin mărăcini ca să ajungi mai repede . Fiindcă la sfârşit contează la fel de mult şi drumul şi destinaţia . Drumul nostru este gătit de Dumnezeu , pentru mântuirea fiecaruia . Căci doar cei mântuiti ajung pănă la capătul drumului .
     Îndemnatu-ne-a Mântuitorul zicand : "Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine , să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie ." (Marcu 8 , 34) Căci orice alt drum afară de cel al crucii e menit spre rătăcire şi spre osteneală zadarnică . Oare nu e viaţa noastră doar drumul spre Împaratia lui Dumnezeu ? Oare nu suntem noi doar călători în lumea aceasta trecătoare ? De ce dar , să căutam noi cele ale lumii , cand ne sunt promise toate cele vejnice ? Nu avem pentru ce să cercetam dinaintea drumului nostru , căci cert este că la capăt de drum se află porţile Împărăţiei .
     "Intraţi prin poarta cea strâmtă , că largă este poarta şi lată este calea care duce la pieire şi mulţi sunt cei care o află . Şi strâmtă este poarta şi îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt care o află ." (Matei 7 , 13 - 14)

Share this:

CONVERSATION

0 comentarii:

Sfinții închisorilor

Fericiti cei Prigoniti