Casa celui cuvios

     "Cine dintre voi vrând să zidească un turn nu stă mai întâi şi-şi face socoteala cheltuielii, dacă are cu ce să-l isprăvească ? Ca nu cumva, punându-i temelia şi neputând să-l termine, toţi cei care vor vedea să înceapă a-l lua în râs , Zicând: Acest om a început să zidească, dar n-a putut isprăvi ." (Luca 14 , 28 - 30) Asemenea şi cu o casă . "Se poate înălţa o cetate fără stâlpi de susţinere , în speţă , cu necredinţă ? Trebuie să crezi în ceva , ca să poţi zidi ." (Constantin Noica) Credinţa este întărirea familei , iar casa este paza ei . "Singura cetate ce nu poate fi cucerită cu sila este sufletul omului ." (Nicolae Iorga) Doar după voia voastră , fecare poate primi fie cele bune , fie cele rele întru ale sale . Căci , "Dumnezeu locuieşte acolo unde e lăsat să intre ." (Părintele Nicolae Steinhardt) Astfel , nici sufletul omului , nici casa lui nu vor rezista de nu vor fi zidite cu spijinul lui Dumnezeu , şi se vor dărâma . Căci lucrarea omlui este umană şi trecătoare , pe când lucrarea lui Dumnezeu este dumnezeiască şi nepieritoare .
     Părintele Teofil Părăian amintea adesea de învăţătura Cuviosul Dorotei care zicea : "Pe pământul răbdării se pune temelia credinţei, pe care se zidesc apoi felurite fapte bune , care sunt ca nişte pietre sau cărămizi . Ele trebuie să fie legate cu smerenia , iar deasupra lor se pune acoperişul dragostei ." Fără de toate aceastea , lucrul nu este în voia lui Dumnezeu , ci este în zadar . Ca şi în balada Meşterului Manole , să nu te ostenesti neîncetat , că ce vei ridica ziua , noaptea se va surpa , de nu sunt făcute cum trebuie . Căci pentru o casa iţi trebuie iscusinţă şi pricepere . Nu poţi tu , de unul singur , fără de ajutor să ţii toate ale tale , ci doar Dumnezeu poate ale tine sau ale lasa , căci El "toate le lucrează potrivit voii Sale" (Efeseni 1 , 11) , iar noi toate le facem dupa voia Lui . Că toate câte sunt ale noastre de El ne sunt date .
     "Această casă Tatăl a zidit-o , Fiul a întărit-o şi Duhul Sfânt a sfinţit-o ." (Rugaciune) Nu necinstiţi casa făcută de mâna lui Dumnezeu , căci scris este : "Casa Mea casă de rugăciune se va chema , pentru toate neamurile ." (Marcu 11 , 17) Cei ce vor trăi în casa lui Dumnezeu şi vor face voia lui Dumnezeu , vor fi binecuvântaţ , iar cei ce vor trăi în casa lui Dumnezeu şi nu vor face voia lui Dumnezeu , vor fi osândiţi . Căci toate ale lui Dumnezeu sfinte sunt , iar cei ce nu cred în acestea , nu cred în Dumnezeu , şi  necredincioşi se cheamă .
     Asadar , zideşte mai întai casa sufletului tău , şi apoi zideşte şi casa ta , ca nu cumva din necredinţa ta amândouă să se prăpădească . Adună toate câte iţi sunt cu trebuinţă si ajutor de încredere , şi abia atunci lucrarea va fi desăvârşită .
     "Oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi la îndeplineşte asemăna-se-va bărbatului înţelept care a clădit casa lui pe stâncă. A căzut ploaia, au venit râurile mari, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea n-a căzut, fiindcă era întemeiată pe stâncă. Iar oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi nu le îndeplineşte, asemăna-se-va bărbatului nechibzuit care şi-a clădit casa pe nisip. Şi a căzut ploaia şi au venit râurile mari şi au suflat vânturile şi au izbit casa aceea, şi a căzut. Şi căderea ei a fost mare ." (Matei 7 , 24 - 27)

Share this:

CONVERSATION

0 comentarii:

Sfinții închisorilor

Fericiti cei Prigoniti