Suferinţă către mântuire (1)

     "Nu poate un om să ia nimic , dacă nu i s-a dat lui din cer ." (Ioan 3 , 27) Nu poate să aibă nici cele bune , nici cele rele dacă nu sunt promise pentru el . Astfel suferinţa fiecăruia poate fi o povară , o rasplată a neascultării , sau o cale spre sporirea credinţei , o incercare întru statornicie . "Suferinţa şi iubirea se cresc în progresie una pe alta ." (Părintele Arsenie Boca) Dumnezeu dă la fiecare atât cât poate să ducă , nimic mai mult , nimic mai puţin . Ca cel putenic să fie smerit , iar cel slab să fie tare .
     "Dumnezeu nu uită de om cum uită omul de Dumnezeu ." (Părintele Arsenie Boca) El de toate are grija , şi mai cu seamă de noi ,  pe care ne-a pus peste lucrurile mâinilor Lui . "La voi însă şi perii capului , toţi sunt număraţi ." (Matei 10 , 30) Şi cu puţin nea zidit El mai mici ca îngerii cerurilor , şi cu mult mai mari ca toate de pe pământ . Căci "nimic nu valorează mai mult pentru Dumnezeu ca sufletul nostru ." (Părintele Iov Pătraşcu) Omul fără sufet nu este nimic , iar sufetul fără Duhul lui Dumnezeu tot nimic nu este . Findcă Dumnezeu locuieşte acolo unde este lăsat să intre , cum zice şi Părintele Nicolae Steinhardt , iar unde nu intră Dumnezeu rămâne pustiu . Căci orice inima ce-I este dăruită lui Dumnezeu , este curăţată de pacate , şi oricare suferinţă este o spovedanie trupească , pentru mărturisirea conştientă a pacatului . Iar cel se scapă de păcat , se scapă şi de suferinţa .
     Zicea Părintele Arsenie Boca referindu-se la trup : "Fiecare dintre noi ducem un necredincios în spate ." Căci trupul este crucea şi păcatul primordial . Iar cel ce curăţeşte sufletul , nu curăţeşte doar sufletul ci curăţeşte şi trupul , în schimb cel ce curăţeşte doar trupul , nu poate curăţii şi sufletul , căci apa curată de spalat nu are de ajuns . Astfel "nu toţi din lume se prăpădesc , nici toţi din mănăstire se mântuiesc" (Părintele Arsenie Boca) Căci scris este : "Ori cine voieşte să vină după mine , să se lapede de sine , să-şi ia crucea şi să-mi urmeze ." (Marcu 8 , 34) "Şi cel ce nu-şi ia crucea şi nu-Mi urmează Mie nu este vrednic de Mine . Cine ţine la sufletul lui îl va pierde , iar cine-şi pierde sufletul lui pentru Mine îl va găsi . Cine vă primeşte pe voi pe Mine Mă primeşte , şi cine Mă primeşte pe Mine primeşte pe Cel ce M-a trimis pe Mine ." (Matei 10 , 28 - 40) Deci sufetul curăţeşte trupul , nu şi invers . Nu poţi curăţa partea dinafară a paharului , iar partea dinauntru să o laşi murdară . Trebuie să cureţi mai înate parte dinauntru a paharului , ca să fie curata şi cea dinafară .
     "Fericiţi cei ce plângeţi acum , că veţi râde ." (Luca 6 , 21) Cel ce suferă întru Dumnezeu , se va veselii în veac , iar cel ce suferă şi se veselesc întru ale lumii , suferă şi acum , suferă şi în veac . Fiecare işi ia plată dreaptă dupa ale sale . Vegheati deci , din viaţa cea trecătoare la sufetul vostru , ca să nu pătimiţi în viata cea vejnică . "Iată , Mirele vine în miezul nopţii şi fericită e sluga pe care o va afla priveghind , iar nevrednică-i aceea pe care o va afla lenevindu-se ." (Cantare bisericească) Ca în pilda celor zece ferioare , noi trebuie să ne pregătim din timp. "Drept aceea , privegheaţi , că nu ştiti ziua , nici ceasul când vine Fiul Omului !" (Matei 25 , 13) Aprindeţi-vă fiecare candela sufletului vostru , şi sa priveghem împreuna , căci iată Hristos vine ! Si ca in pilda lucartorilor la vie , nu o să se mai ţină cont atunci cine a venit la primul ceas , cine la ultimul .
     "Bucurie se face în cer pentru un păcătos care se pocăieşte mai mult decât pentru nouăzeci şi nouă de drepţi care nu au trebuinţă de pocăinţă ." (Luca 15 , 7)

Share this:

CONVERSATION

0 comentarii:

Sfinții închisorilor

Fericiti cei Prigoniti