Ospăţul cel Sfânt

      "Veniţi şi vă adunaţi la ospaţul cel mare al lui Dumnezeu ." (Apocalipsa 19 , 17) Ca în pilda nunţii Fiului de Împărat , masa ne este întinsă şi suntem chemaţi să ne ospatam . Şi mulţi vort sta la masă cu Împăratul , cu Mirele , cu Mireasa şi cu toată Împaratia . Şi iaraşi mulţi nu vor vrea să vina , cautandu-şi scuze . Şi iaraşi multi vor vrea să vina şi nu vor fi lăsaţi . Căci doar cei ce au haină curată de nuntă intra la nuntă . Iar ceilalţi stau afară . Căci scaune sunt destule , dar nu sunt pentru toţi . Şi masa este plina , dar nu este pentru toţi . Că toate sunt împărţite cu măsură , ca cei flămânzi să se sature , iar cei satui să flămânzească .
     Dumnezeu ne-a dat nouă pâine în pustie , ca să nu flămânzim pe cale , si ne-a dat Domnul mai apoi şi pâinea vieţii , ca să nu mai flămânzim în veci . Scris este : "Eu sunt pâinea vieţii ; cel ce vine la Mine nu va flămânzi şi cel ce va crede în Mine nu va înseta niciodată. " (Ioan 3 , 35) Iisus ne-a dat dar la Cină , să ne ospătăm din pâinea şi vinul sfinţit prin jertfa Sa . "Luaţi, mâncaţi , acesta este Trupul Meu , care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor ." [...] "Beţi dintru acesta toţi , acesta este Sângele Meu , al Legii celei noi , care pentru voi şi pentru mulţi se varsă , spre iertarea păcatelor ." Si ne-am ospatatat din ale lumii , caci trup si sange eram noi , si trup si sange am primit , toti cei ce am stat la masă . Dar vine praznicul cel mare , si atunci ne vom ospata cu Duh Sfânt , căci atunci nu vom mai fi noi nici trup , nici sânge , ci doar duh . Caci "ce este născut din trup, trup este ; şi ce este născut din Duh, duh este ." (Ioan 3 , 6)
     Şi vom fi poftiţi chiar de Mire la nunta Sa . "Iată, stau la uşă şi bat ; de va auzi cineva glasul Meu şi va deschide uşa , voi intra la el şi voi cina cu el şi el cu Mine . Celui ce biruieşte îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu, precum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui ." (Apocalipsa 3 , 21 - 22) Căci orince Îl pofteşte pe Fiul de Împărat în casa sa , şi Îl aşează la masa lui , va fi poftit şi el , la vremea rânduită în Împaratia Cerurilor , la Masa Împăratului . Unde va fi ospaţ mare , mai mare ca orice ospaţ de pe pământ .
     "Nu vă îngrijiţi pentru sufletul vostru ce veţi mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veţi îmbrăca . [...] Că după toate acestea se străduiesc neamurile ; ştie doar Tatăl vostru Cel ceresc că aveţi nevoie de ele . Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă . Nu vă îngrijiţi de ziua de mâine , căci ziua de mâine se va îngriji de ale sale . Ajunge zilei răutatea ei ." (Matei 6 , 25 - 34) Îngrijeste-te dar de tine , azi , ca maine sa nu patimeşti . Şi vezi dar , de sufetul tau şi de trupul tau , vegheaza în credinţa ta , pentru ca morţii să nu fii dat , şi afară din Împaraşie sa fii aruncat . Caci trupul e muritor , dar sufletul e vesnic . "Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează de dreptate , că aceia se vor sătura ." (Matei 5 , 6) Căci , scris este : "Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu ." Nu lacomiţi la hrana omenească , ci căutati hrana Duhului lui Dumnezu .
     "Fericiţi cei chemaţi la cina de nuntă a Mielului !" (Apocalipsa 19 , 9)

Share this:

CONVERSATION

0 comentarii:

Sfinții închisorilor

Fericiti cei Prigoniti