Crezul gândirii (2)

     "Am avut revelaţia că în afară de Dumnezeu nu există adevăr . Mai multe adevăruri, raportate la Dumnezeu , este egal cu niciun adevăr . Iar dacă adevărul este unul singur , fiind transcendent în esenţă , sediul lui nu e nici în ştiinţă , nici în filozofie , nici în artă . Şi când un filozof , un om de ştiinţă sau un artist sunt religioşi , atunci ei nu se mai disting de o babă murdară pe picioare care se roagă Maicii Domnului ." (Petre Ţuţea) Adevărul real este reflecţia binelui suprem , inspirat de către Dumnezeu . Adevarul real e înasăşi credinţa autentică . Căci
credinţa nu işi are esenţa în formă , ci în spirit . "Dumnezeu nu trebuie căutat în afara omului , ci în străfundul sufletului său , ca expresia cea mai pură a fiinţei sale pur umane ." (Titu Maiorescu) Fiindcă fiecare poartă chipul lui Dumnezeu . Iar Părintele Teofil Părăian ne învăţa că tot ce are o reţinere în inimă , e lucru rău .
     Cunoaşterea binelui şi a răului , a adus omul la decătadere , nu prin existenţa cunoaşterii ca atare , ci prin faptul că omul nu a fost suficient de capabil pentru această cunoaştere superioară conştiinterii sale umane , şi prin urmare nu a putut diferenţia binele primodian existent de răul păcatului actual . Astfel omul a fost izgonit din Rai de propiul său păcat , dar nu a putut fi izgonit şi de la faţa lui Dumnezeu . Prin credinţă Dumnezeu ne-a dat posibiltatea de a cunoaşte binele ca voie a lui Dumnezeu , şi răul ca opus al binelui . Fiindcă raul făcut conştient , e lucrarea omului , dar răul făcut inconstient e lucrarea diavolului cu omul .  Astfel omul care stăruiteşte în bine , şi ascultă de Dumnezeu , nu cunoaşte răul . Iar cel ce iubeşte pe Dumnezeu , va fi chemat din nou în Rai , ca să stea laolaltă cu toţi cei drepţi .
     Iisus sa jertfit pe cruce , pentru credinţa noastră . A superit pentru păcatele fiecăruia . Şi a luat cu el toate pacatele noastra , ca noi să fim curaţi în faţa Tatălui nostru . Căci oricene va cădea cu Adam şi se va înălta cu Iisus , va deveni om nou . "De nu se va naşte cineva de sus , nu va putea să vadă împărăţia lui Dumnezeu ." (Ioan 3 , 3) Trebuie ca fiecare dintre noi să se nască din nou , din apă şi duh , căci "ce este născut din trup, trup este ; şi ce este născut din Duh , duh este ." (Ioan 3 , 6) Astfel ca să ne naştem iaraşi , de sus , trebuie să ne rastignim odată cu Hristos , şi să înviem întru Hristos . Iar fără credinţă nimic din toate astea nu sunt posibile .
     Doar credinţa poate transforma poporul într-o masă de oameni culţi , aşa cum afirmă şi Petre Ţuţea . Poporul lui Dumnezeu este poporul cel credincios , tot cel ce crede nu va pierii . De aceea Dumnezru a împărtăşit Evanghelia Sa tuturor neamurilor . Caci "Dumnezeu nu are pe nimeni de pierdut." (Părintele Arsenie Boca) Iar cine crede in Sfânta Scriptură şi Biserica cea Sfântă , in Dumnezeu crede .  "Adevărat grăiesc vouă că nu va trece neamul acesta, până ce nu vor fi toate acestea . Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece." (24 , 34 - 35)
     "Fericiţi sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc ." (Luca 11 , 28)

Share this:

CONVERSATION

0 comentarii:

Sfinții închisorilor

Fericiti cei Prigoniti