Roadele iubirii (1)

     "Suntem ceea ce iubim !" (Nichita Stănescu) Fieacre om ne naşte din iubire de Dumnezeu şi iubire de oamenii , iar din iubirea lui propie împarte şi altora . Căci viaţa înseama dăruire . "Atât iubeşti , cât dăruieşti ." (Părintele Constantin Necula) "Mai fericit este a da decât a lua ." (Fapte 20 , 35) Caci "dăruind vei dobândi ." (Părintele Nicolae Steinhardt) . Lumea insăşi este cel mai de mare dar din dragostea lui Dumnezeu , iar noi avem datoria ca tot ce în dar prim în dar sa dăm . Să ne dăruim unii altora , şi "toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu sa o dăm !"  Căci dragostea toate le leaga şi toate le dezleaga . Iar "daca dragoste nu e nimic nu e ." (Marin Preda) Căci dragostea e izvorul veţii , iar noi din dragoste şi pentru dragoste trăim . "Dumnezeu este iubire şi cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu rămâne întru el ." (I Ioan 4 , 16) Astfel , "Dumnezeu fiind iubire , lucrează totdeauna cu iubire ." (Părintele Dumitru Stăniloae) Fiindcă  iubrirea este singura taina a divinitaţii dobândită de om , pentru desăvârşirea sa .
     Iisus ne-a dat în lege : "Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta , din tot sufletul tău , din tot cugetul tău şi din toată puterea ta ." şi "Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi ." (Marcu 12 , 30 - 31) Desăvârşirea absolută se face numai prin dragoste . Omul este pe deplin împlinit doar atunci când este iubit şi iubeste , reciproc şi necondiţionat . Toate se nasc din iubire , şi toate se nasc pentru iubire . Iubirea este forţa ce ţine toate câte sunt . Iubirea este mâna lui Dumnezeu . Mâna care ne mângâie , mâna care ne creşte , mâna care ne vindecă . "Dumnezeu nu uită de om cum uită omul de Dumnezeu ." (Părintele Arsenie Boca) Iar cel ce va rămâne întru dragostea lui Dumnezeu ,  "va fi ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor , care rodul său va da la vremea sa şi frunza lui nu va cădea şi toate câte va face vor spori ." (Psalmii 1 , 3) Sământa din sufletului lui va da road , căci Dumnezeu se va îngriji de el . Părintele Arsenie Boca zicea că : "Iubirea lui Dumnezeu faţă de cel mai mare păcătos este mai mare decât iubirea celui mai mare sfânt faţă de Dumnezeu ."
     Dumnezeu ne iubeşte . "Noi iubim pe Dumnezeu , fiindcă El ne-a iubit cel dintâi ." (I Ioan 4 , 19) "În aceasta am cunoscut iubirea: că El Şi-a pus sufletul Său pentru noi , şi noi datori suntem să ne punem sufletele pentru fraţi ." (I Ioan 3 , 16) Atât de mult ne-a iubit Tatal încat ne-a dat pe singurul Său Fiu , să se jerfească pentru păcatele noastre . Iar noi suntem datori să ne jerfim unii pentru altii ; şi toţi pentru Domnul . Căci jertfal din iubire e jertfa cea curată . Iubirea noastră către Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui . Cine se naşte din Dumnezeu şi iubeşte pe Dumnezeu , părezşte legea , iar Dumnezeu il pazeste pe el , cu dragostea Sa cea mare şi nemăsurată . Căci toţi suntem fii Lui .
     Cea mai frumoasă definiţie a dragostei o găsim tot în Sfânta Scriptură în Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel . "De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor , iar dragoste nu am , făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător. Şi de aş avea darul proorociei şi tainele toate le-aş cunoaşte şi orice ştiinţă , şi de aş avea atâta credinţă încât să mut şi munţii , iar dragoste nu am , nimic nu sunt . Şi de aş împărţi toată avuţia mea şi de aş da trupul meu ca să fie ars , iar dragoste nu am , nimic nu-mi foloseşte . Dragostea îndelung rabdă ; dragostea este binevoitoare , dragostea nu pizmuieşte , nu se laudă , nu se trufeşte . Dragostea nu se poartă cu necuviinţă , nu caută ale sale , nu se aprinde de mânie , nu gândeşte răul . Nu se bucură de nedreptate , ci se bucură de adevăr . Toate le suferă , toate le crede , toate le nădăjduieşte , toate le rabdă . Dragostea nu cade niciodată." (I Corinteni 13 , 1-8 ) "Iar roada Duhului este dragostea ." (Galateni 5 , 22) Căci dragostea e smerenie , dragostea e credinţă , dragostea e pocăinţă .
     "Faceţi , dar , roade vrednice de pocăinţă" (Luca 3 , 8) , roade din iubirea voastră .

Share this:

CONVERSATION

0 comentarii:

Sfinții închisorilor

Fericiti cei Prigoniti