Răscumpărarea întru Hristos (1)

     Hristos se naşte , se rastigneşte şi învie cu fiecare dintre noi în parte . "Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea , încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară , ci să aibă viaţă veşnică ." (Ioan 3 , 16) Ca tot cel ce cade prin Adam , sa se înalţe prin Hristos . Pentru ca nimeni să nu fie pierdut . Aşa , au fost aleşi de sus oameni din această lume , spre cârmuirea noastră pe calea cea dreaptă , pănă la venirea Stăpânului . Din prunca lui Dumnezeu am fost scoşi de Moise din deşert , şi tot din porunca lui Dumnezeu am fost scoşi de Iisus din păcat . Acum , amândoi au împlinit cuvântul lui Dumnezeu , amândoi au întemeiat Evanghelii , dar nu amândoi ereau ai lumii . Astfel , Moise ne-a scos din robia truplui , căci trup era , din lume ; iar Iisus ne-a scos din robia duhului , căci mai mult decât duh era , din cer .
     Şi S-a întrupat din Tatal Ceresc şi din Preasfânta Fecioară Maria , şi S-a coborat din cer , Cel ce ne-a fost nouă Domn . Şi S-a numit Iisus cel zis Hristos . Fiul Omului şi Fiul lui Dumnezeu . Şi a fost născut între oamneni , ca să moară pentru omani . Căci El ştia dintru început toate ce o să se întmaple . Şi a puratat Mantuitorul povara lumii pe umerii Lui , şi S-a adus pe Sine jerfă pe cruce pentru măntuirea noastră . Cel ce ne-a fost noua miel şi păstror blând . Suferit-a toate umilinţele şi batjocora oamenilor , pentru numele lui Dumnezeu . Învătorul şi învăţatura noastră . Căci nu a venit El să I se slujeasca , ci să slujeasca .
     Astfel , şi-a ales Hristos , din lume , douisprezece ucenici şi i-a numit apostoli . Şi a zis lor : "Nu voi M-aţi ales pe Mine , ci Eu v-am ales pe voi ." (Ioan 15 , 16) Şi le-a tâlcuit lor toate ale Sale , pentru ca Evanghelia să se provăduciască prin ei , şi după moatea Sa . Şi le-a prorocit lor moartea şi învierea de a treia zi , şi că toate trebuie să se împlinească pentru răscumpărarea lumii , şi pentru împacarea cu Dumnezeu . Şi a zis El : "Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine ." (Ioan 14 , 6) Căci , doar El este mijlocitor între om şi Dumnezeu , fiind deopotrivă Om şi Dumnezeu . Şi iaraşi a zis : "Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa ."(Ioan 14 , 6) Caci fiul este de o finţă cu Tatăl ; şi El este întru Tatăl , şi Tatăl este întru El . Aşa a spus Hristos : "Toate Mi-au fost date de către Tatăl Meu şi nimeni nu cunoaşte pe Fiul , decât numai Tatăl , nici pe Tatăl nu-L cunoaşte nimeni , decât numai Fiul ." (Matei 11 , 27) Şi a aratat Mântuitorul putere mare de la Dumnezeu , căci a săvârşit minuni multe , a vindecat pe cei bolnavi , a înviat pe cei morţi , a scos demoni ; şi toate aceastea le-a dat să le faca şi ucenicii Săi . Zacand El : "Cine vă primeşte pe voi pe Mine Mă primeşte , şi cine Mă primeşte pe Mine primeşte pe Cel ce M-a trimis pe Mine ." (Matei 10 , 40)
     Iar toate acestea s-au făcut pentru a se crede în El . Căci mulţimi multe vedeau toate acestea , şi Îi urmau lui Hristos , şi ascultau vorbele Sale , şi Îl mareau pe Dumnezeu pentru toate cele săvârşite . Că nimic din toate ascestea bune nu se putea face fără voia lui Dumnezeu . Şi zis-a Mantuitorul : "Dacă M-aţi fi cunoscut pe Mine , şi pe Tatăl Meu L-aţi fi cunoscut ." (Ioan 14 , 7) Căci El şi Tatal una sunt . Iar mulţi credeau că strică Legea , şi cautau sa-L prinda ca sa-L omoare , dar se temeau de mulţime . Şi nu nu au putut sa-L prinda atunci , fiindcă nu venisă vremea .
     Dar Iisus ştia vremea Sa . Şi a venit în Iersualim , cetatea cea mare a lui Israel . Şi a intrat Iisus in Ierusalim sezând pe mânz de asin , iar cei ce erau cu El asezau hainele lor pe cale , alţii tăiau crengi din copaci şi le puneam pe cale . Şi toata multimea cânta : "Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului ! Osana întru cei de sus !" (Matei 21 , 9) Iar cei ce vruiau sa-L printa au cereut Învăţătorului sa certe ucencii pentru aceaste strigari , însă Iisus a răspuns zicând : "Dacă vor tăcea aceştia , pietrele vor striga ." (Luca 19 , 40) Iar Iisus stia ceasul Său ce va sa vină . Şi a adunat pe apostoli la cină . Si le-a spalat lor picoarele , ca să fie curaţiţi ei de orice păcat . Şi le-a dat pilda , sa faca asemenea unii altora . Şi le-a bincevântat lor să manace din pâinea trupului Său , şi să bea din vinul sângelui Său , ca să se împărtăşeacă cu harul lui Dumnezeu . Şi acestea le-a dat să se facă întru pomenirea Sa . Căci nu mai avea sa fie mult cu ei , aşa ca le-a vorbit pe fata şi i-a învatat toate ce trebuie sa facă în lipsa Lui . Si le-a zis Iisus apostolilor Sai : "Nu vă voi lăsa orfani : voi veni la voi . Încă puţin timp şi lumea nu Mă va mai vedea ; voi însă Mă veţi vedea , pentru că Eu sunt viu şi voi veţi fi vii ." (Ioan 14 , 18 - 19) Şi a intrat diavolul în Iuda , unul dintre apostoli lui Hristos . Şi cunoscând Mantuitorul , faplta lui înainte de a se înfăptui , a zis : "Ceea ce faci , fă mai curând ." (Ioan 13 , 27) Şi sa dus el , si tocmindu-se cu arhiereii şi cărturarii , a cerut treizeci de arginti ca să-L vândă lor pe cel fără de preţ , iar ei să-L omoare pe cel fără de moarte .
     Şi dupa ce a terminat Iisus a învaţa pe apostoli , au mers într-o grădină ,  iar Iisus căzând în genunchi , se ruga zicând : "Părintele Meu , de este cu putinţă , treacă de la Mine paharul acesta ! Însă nu precum voiesc Eu , ci precum Tu voieşti ." (Matei 26 , 39) Şi un inger stătea cu El şi Îl spijinea în toată rugaciunea Sa . Şi iată mulţime de oamneni , în frunte cu Iuda , veneau pentru a-L prinde pe Hristos . Şi sa înteles vânzătorul cu ei , ca să le dea semn , şi pe acela pe care-L v-a săruta să-L pindă . Şi a vandut cu sărutare Iuda pe Iisus , iar Iisus văzând mulţimea ce venise să-L prindă a zis : "Ca la un tâlhar aţi ieşit cu săbii şi cu ciomege, ca să Mă prindeţi . În fiecare zi şedeam în templu şi învăţam şi n-aţi pus mâna pe Mine . Dar toate acestea s-au făcut ca să se împlinească Scripturile proorocilor ." (Matei 26 , 55 - 56) Şi au pus mâna pe El . Şi s-au dus la căpetenii , ca să caute învinuire şi mărurie mincionasă . Dar El nu răspundea nimic la acestea , ci a zicea doar că de-acum Îl vor vedea doar de-a dreapta Tatălui , deasupra norilor , în Înparatia Cerurilor . Iar ei ziceau că a hulut .
     Şi L-au dus la judecată , la Ponţiu Pilat . Iar acesta nu gasea nici o vină în Iisus şi vruia sa-L scape , dar multimea cerea sa fie rastignit . Şi dupa ce a fost biciuit , a fost dat necredincioşilor să-L rastignească . Pusu-I-au Lui cununa de spini pe cap , şi datu-I-au să care crucea pana la locul mortii . Socotit a fost cu cei fara de lege şi L-au rastignit intre doi talhari , unul de-a dreapta , altu de-a stânga Lui . Iar Hrtistos în suferinta Sa striga catre cer : "Părinte , iartă-le lor , că nu ştiu ce fac ." (Luca 23 , 34) Şi răbdând toate patimile a strigat istovit : "Săvârşitu-s-a ! " (Ioan 19 , 30) "Părinte , în mâinile Tale încredinţez duhul Meu ." (Luca 23 , 46) şi şi-a dat duhul . Iar ostaşii ca să vadă dacă a murit au străpus cu suliţa coasta Sa . Şi a fost coborat de pe cruce , iar trupul Sau i s-a dat lui Iosif din Arimateea , care L-a înfasurat în giulgiuri şi L-a asezat în momrmânt .
     Iar în a treia zi a morţii Sale , Hristos a înviat şi s-a arătat apostolilor Săi . Iar mintea lor s-a deschis si au inteles toata Scripura , toate cuvintele Mantuitorului , si toata proorocirile împlinite . Şi S-a înalţat Iisus cu trupul la cer , iar apostolii au propoăvăduit Noua Scripulră , şi mărturiile lor stau scrise în Evanghelie . Şi vorbit-a Iisus prin apostolii , prin Duhul Sfânt , facut-a minuni prin ei . Şi lucart-au ei cu Domnul si Domnul cu ei . Căci a zis Mantuitorul : "Rămâneţi în Mine şi Eu în voi . Precum mlădiţa nu poate să aducă roadă de la sine , dacă nu rămâne în viţă , tot aşa nici voi , dacă nu rămâneţi în Mine . Eu sunt viţa , voi sunteţi mlădiţele . Cel ce rămâne întru Mine şi Eu în el , acela aduce roadă multă , căci fără Mine nu puteţi face nimic ." (Ioan 15 , 4 - 5) Şi au fost scrise toate ca să se împartă întregii lumi .
     Şi prin toate acestea Hristos a înfăpuit legamânt ca toţi care cred să fie răscumpăraţi , şi niciunul din cei ce crede să nu fie pierdut . Iar cine crede în Hristos , crede în Dumnezeu , caci de la Acesta a venit El . Şi a zis Hristos : "Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine , chiar dacă va muri , va trăi . Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri în veac ." (Ioan 11 , 25 - 26) Şi iaraşi a zis : "Cel ce crede în Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu şi mai mari decât acestea va face ." (Ioan 14 , 12) Căci astazi , toţi cunoaştem cuvantul şi voia lui Dumnezeu , şi totuşi nu toţi le facem . Şi spus-a Dumnul : "Cel ce are poruncile Mele şi le păzeşte , acela este care Mă iubeşte ." (Ioan 14 , 21) Căci El s-a dat pe Sine pildă ca toate ale Sale să fie ale noastre , iar toate ale noastre să fie depline .
     "Aşadar , dacă aţi înviat împreună cu Hristos, căutaţi cele de sus, unde se află Hristos, şezând de-a dreapta lui Dumnezeu ; Cugetaţi cele de sus, nu cele de pe pământ ; Căci voi aţi murit şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos întru Dumnezeu . Iar când Hristos , Care este viaţa voastră , Se va arăta, atunci şi voi , împreună cu El , vă veţi arăta întru slavă. " (Coloseni 3, 1-4) Căci scris este : "Cei ce sunt ai lui Hristos Iisus şi-au răstignit trupul împreună cu patimile şi cu poftele ." (Galateni 5 , 24)
     Învierea lui Hristos să ne fie de folos !

Share this:

CONVERSATION

0 comentarii:

Sfinții închisorilor

Fericiti cei Prigoniti