Omul individual şi colectiv (2)

     "Grija omului de Dumnezeu simplifică grija omului de om ." (Părintele Arsenie Boca) Căci toată Legea se tâlcuieşte în doua porunci : "Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta , din tot sufletul tău , din tot cugetul tău şi din toată puterea ta ." şi "Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi ." (Marcu 12 , 30 - 31) Iar cine iubeşte pe Dumnezeu , iubeşte şi creaţia lui Dumnezeu . Căci din iubire suntem noi , ca iubire să dăm şi noi altora . "În dar aţi luat , în dar să daţi ." (Matei 10 , 8) Şi cu cine putem să facem milostenie , daca nu cu cel de langa noi ? Căci nu poate omul a-L iubi pe Dumnezeu , dăca nu-l iubeşte mai întai pe aproapele său . Scris este : "Ci toate câte voiţi să vă facă vouă oamenii , asemenea şi voi faceţi lor , că aceasta este Legea şi proorocii ." (Matei 7 , 12)
     Nu urî pe aproaele tau , uraşte păcatul lui şi iubeşte chipul lui Dumnezeu din dânsul . "Nimănui cu nimic nu fiţi datori , decât cu iubirea unuia faţă de altul ; că cel care iubeşte pe aproapele a împlinit Legea ." (Romani 13 , 8) Şi greu este a iubii pe omul rău şi necurat , dar mai mare este bucuria pentru cel îndreptat decât pentru cel drept . Datoria nostră este a fi sprijin unii pe alţii , ca să putem a ne daruii unii altora , şi "toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm!" (Slujba bisericească) Şi tot Biserica ne învata : "Să ne iubim unii pe alţii , ca intr-un gând să mărturisim pe Tatăl , pe Fiul şi pe Sfântul Duh ." (Slujba bisericească) Căci cei ce trebuie să se gaseacă se gasesc , iar cei ce trebuie să se piardă se pierd , şi unde este voia cea buna acolo este şi Dumnezeu .
     Nu căutaţi să palceţi oamenilor , ci căutaţi să palceţi lui Dumnezeu . "Cugetaţi cele de sus , nu cele de pe pământ ." (Coloseni 3 , 2) Dar faceţi toate ale omului , căci oameni sunteti . "Să nu te cerţi cu oamenii mai mult decât cu tine însuţi ." (Lucian Blaga) Căci scris este : "Împacă-te cu pârâşul tău degrabă , până eşti cu el pe cale ." Sa nu pierzi pe aporoapele tau , ci să-l indrepţi . Că "Dumnezeu nu are pe nimeni de pierdut ." (Părintele Arsenie Boca) Căci noi toţi suntem Poporul lui Dumnezeu . Nu cauta răul , ci binile . Mai usor este a face răul , dar mai de folos a face binele . "Căci cu judecata cu care judecaţi , veţi fi judecaţi, şi cu măsura cu care măsuraţi, vi se va măsura ." Nu osândiţi să nu fiţi osândiţi . Căci fiecare i se va plati dupa munca sa ; celui ce a făcut bine , bine i se va face şi lui , iar celui ce a făcut rău , rău i se va face şi lui .
     Vezi tu paiul din ochiul fratelui tău , dar nu vezi bârna din ochiul tău . Şi iata , nu poţi scaote paiul din ochiul fratelui tău , iar bârna din ochiul tău să n-o bagi în seamă . Scaote mai întai brâna din ochiul tău şi apoi ai să poţi să vezi paiul din ochiul fratelui tău . "Să fii aspru numai cu tine însuţi , iar cu ceilalţi ingăduitor ." (Părinte Iustin Pârvu) Nu judecaţi după înfăţişare . Căci , nimeni nu judecă drept , decât numai Unul Dumnezeu . Iar decât sa judeci strâmb , mai bine să nu judeci . Căci nu cunoşti tu povara omului de langa tine , ci numai Dumnezeu o cunoaşte . Deci , iartă tu celuilalt ca să-i usurezi acestuia povara , şi povara ta să se usureze odata cu a lui .
     "Că de veţi ierta oamenilor greşealele lor, ierta-va şi vouă Tatăl vostru Cel ceresc . " (Matei 6 , 14)

Share this:

CONVERSATION

0 comentarii:

Sfinții închisorilor

Fericiti cei Prigoniti